Historie

Historie


We gaan terug naar het jaar 1969. Lucain Loose en een zestal vrienden die elkaar kennen omwille van het feit dat ze redder aan de kust zijn, worden warm gemaakt door een zekere Dolf Geldhof om een duikcursus te volgen die werd uitgeschreven door de provincie. Dolf Geldhof - beroepsduiker - was in die tijd een begrip voor alles wat om duiken draaide. Lucain en zijn vrienden schreven zich tezamen met 30 à 40 anderen in. De andere geïnteresseerden waren vooral politiemensen, brandweerlui en beambten. Het niveau van de cursus lag vrij hoog, gezien de laatste proef een rechte sprong was van een kaaimuur in Zeebrugge, een sprong van 10 à 15 meter, met daaropvolgend een redding. Ten langen laatste bleken de zeven vrienden de enige geslaagden te zijn.
Eénmaal het brevet in handen rees de vraag “ wat nu?”. Er was reeds

een duikclub in Brugge gevestigd, maar die mikte eerder op een select ledenbestand. Duiken was in die tijd nog niet zo ingeburgerd als nu en bijgevolg niet voor ieders beurs weggelegd. Het was weer Dolf die de anderen wist te overtuigen dat er gerust plaats was voor een tweede club in een stad als Brugge. En zo geschiedde. Een clublokaal was nog niet voorhanden en zo gingen de eerste vergaderingen bij hen thuis door. Het was 16/11/1969 en één van de eerste punten op de agenda was het kiezen van een naam. Er werd gedacht aan “Centrum voor Onderwatersport” maar vrij snel kwamen ze tot de bevinding dat er een verwijzing moest zijn naar Brugge. Uiteindelijk was het Franky Geldhof,   zoon van Dolf die de allereerste keer de naam “ Brugs centrum voor onderwatersport “ heeft uitgesproken. Afgekort gaf dat “B.C.O.S”, wat goed in de oren lag. Een nieuwe club was geboren. Tot zijn grote  verbazing werd Lucain verkozen tot voorzitter.                                                  Lucain Loose                           

Een functie die hij 15 jaar heeft waargenomen.

                                                               

In het bestuur van het eerste uur zetelden ook:


    Charles Broodhuys : ondervoorzitter

    Gregoire Vander Beken : secretaris

    Noël Deschacht : penningmeester

    Raymond Rahier : commissaris

    Henry De Rooms : commissaris

    Gerard Claeys : commissaris


Zoals eerder reeds aangehaald gingen de eerste vergaderingen door bij het bestuur thuis, bij gebrek aan een lokaal. Maar enkele weken later kon de kersverse club samenkomen in een parochiezaaltje in Kristus Koning. Het was daar dat de eerste theoretische lessen aan de leden gegeven werden. Lesmateriaal werd gehaald uit de cursus die ze hadden gekregen van de provincie. De eerste brevetten werden uitgeschreven onder de hoede van Frans Goethals, nationaal monitor van de Kortrijkse duikclub KDK (Kortrijkse duikclub). François Dedeyne van de Gentse duikclub Manta fungeerde als peter. In de jaren tachtig heeft men nog een jaartje vergaderd in een paviljoentje in St-Andries waarna men is verhuisd naar het huidige lokaal.


Lucain zelf, bleef 15 jaar aan het bewind staan van het BCOS. Eind 1984 gaf hij de scepter voor een periode van 1 jaar door aan Michel Levecke. Daarop nam Roger Steelandt de teugels in handen en deed dit net zoals Lucain, gedurende een periode van 15 jaar. Momenteel rust het voorzitterschap op de schouders van Marc Blomme.


Op 25/12/2015 overleed onze Erevoorzitter Fernand Vandamme, sinds begin 2016 is Roger Steelandt de nieuwe Erevoorzitter.


In december 2018 werd het "oude" vertrouwde clubhuis verkocht door de eigenaar en verhuisden we naar een nieuw clubhuis in de Doornstraat te St Andries Brugge.