Waar duiken wij

Waar duiken wij


De Oosterschelde


Voor het BCOS is de Oosterschelde dé duiksite bij uitstek. De voltooiing van de stormvloedkering op 4/10/1986 gaf tot gevolg dat deze zeearm een waar duikparadijs werd voor de recreatieduiker. De stroming werd grotendeels gereduceerd, de zichtbaarheid verbeterde spectaculair en bovendien wemelt het er van het leven. Veel niet-duikers vragen zich af; wat is daar te zien? De vele sites die gewijd zijn aan de fauna en flora van de Oosterschelde bewijzen hen dat je tot een verrassend aantal dieren komt. Voor ongeveer 250 soorten is de Oosterschelde een ideaal leefgebied. Naast kreeften, krabben, zeesterren en massale aantallen oesters voelen ook verschillende vissoorten er zich in hun sas. Vorskwabben**, lipvissen, donderpadden, steenbolken en baarzen zijn maar enkele soorten die je als duiker kunt ontmoeten. Voor veel dieren fungeert de Oosterschelde als kraamkamer. Ieder jaar komen volwassen dieren uit de Noordzee er om hun eieren af te zetten. Zo vormt de jaarlijkse trek van de sepia´s een niet te missen attractie van de Oosterschelde. Als klap op de vuurpijl worden sedert enkele jaren zeepaardjes gesignaleerd. Je ziet, redenen genoeg voor ons duikers om de Oosterschelde als voornaamste duikgebied te kiezen.


Het Grevelingenmeer


Twintig kilometer ten noorden van de Oosterschelde ligt het Grevelingenmeer.

Dit meer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa en is voor ons duikers de ideale uitwijkplaats als de getijden in de Oosterschelde er het duiken op normale uren niet toelaten. Stroming heb je er niet en de zichtbaarheid kan er een stuk beter zijn dan in de Oosterschelde. De laatste jaren is het aanbod van leven spectaculair verbeterd door het ingrijpen van Rijkswaterstaat, een instelling die nauwlettend de waterkwaliteit in de gaten houdt. Botervisjes, steurgarnalen, platvissen en prachtige kolonies zakpijpen zijn dan ook steeds op afspraak tijdens je duik. Met een beetje geluk kom je er misschien wel een snotolf tegen. Je kunt er ook een bezoekje brengen aan de reefballs, een kunstmatig rif die er enkele jaren geleden gecreërd werd door de Stichting Kunstrif Zeeland. Bovendien is het Grevelingenmeer overal vlot bereikbaar wat vooral beginnelingen en jeugdduikers ten goede komt.


Noordzeeduiken


Een paar maal per jaar wordt een Noordzeeduik georganiseerd. Duiken op de Noordzee heeft immers iets fascinerends. De Noordzee is een grote woestijn waar nauwelijks iets te beleven valt tot je in de buurt komt van één van de vele tientallen wrakken die er op de zeebodem rusten. Dan verandert die woestijn plots in een oase waar de fauna en flora welig tiert. Veel wrakken zijn volledig begroeid met duizenden zeeanemonen en herbergen honderden vissen. De zichtbaarheid kan er oplopen tot 10 à 15 meter en de mysterieuze uitstraling die van een wrak uitgaat, geeft het duiken op de Noordzee een extra dimensie. Maar duiken op de Noordzee vraagt toch enige ervaring. Zo moet je minstens het brevet van 2-stersduiker bezitten en dan nog ben je enigszins beperkt. Want door de dieptebeperking van 30 meter, eigen aan het 2-stersbrevet, blijven veel wrakken die dieper liggen onbereikbaar.


Steengroeves


Naast duiken in zoutwater wordt er sporadisch gedoken in zoetwater. Dit gebeurt meestal in één van de vele steengroeves die België rijk is. De dichtstbijzijnde en voor ons dan ook de meest bezochte is “Barges” nabij Doornik. Een steengroeve biedt misschien een beperkter aanbod aan fauna en flora maar toch is het duiken in steengroeves een aspect van de duiksport dat we niet kunnen negeren. De soms spectaculaire zichtbaarheid die eigen is aan dit type duikwater geeft een eigen karakter aan deze manier duiken.